Żywienie świń w gospodarstwie ekologicznym

W Polsce liczba gospodarstw ukierunkowanych na rolnictwo ekologiczne systematycznie wzrasta. Celem takiego trybu jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu zwierzętom, ochrona środowiska i dostarczenie wysokiej jakości wyprodukowanego mięsa. Jak wygląda żywienie świń w gospodarstwie ekologicznym?

Wymagania pokarmowe

W kraju nadal dominuje konwencjonalny chów trzody chlewnej, który daleki jest od wzorca ekologicznego. W tym trybie karmienie świń polega głównie na zwiększeniu wydajności produkcji przy maksymalnym ograniczeniu kosztów. Stąd też w łańcuchu pokarmowym pojawiają się pasze wzbogacone o dodatki, których zadaniem jest poprawienie kondycji zwierząt i zwiększenie wchłaniania składników odżywczych.

W przypadku żywienia ekologicznego gospodarstwo ma na względzie bardziej komfort zwierząt niż szybkie tempo ich wzrostu. Ten model żywienia wciąż jest w Polsce mało popularny, szczególnie na dużą skalę. Farmerzy, którzy wdrażają karmienie ekologiczne, to raczej osoby posiadające niewielkie gospodarstwo na własne potrzeby.

zywinie swin

Białko – podstawowy składnik żywienia

Najważniejszym składnikiem w żywieniu trzody chlewnej jest białko. Jego bogatym źródłem są wszelkiego rodzaju zboża i mieszanki zbożowo-strączkowe. Spośród wielu rodzajów pokarmów najczęściej wymienia się jęczmień, owies, groch oraz pszenżyto. Taka mieszanka jest kluczowym źródłem białka, które wpływa na masę mięśniową zwierząt.

Ekologiczne karmienie świń to także stosowanie pasz objętościowych. Najczęściej występują w formie surowych ziemniaków. Należy jednak podkreślić, że skrobia w tym wariancie nie jest dobrze strawna. O wiele lepiej przyswajalne są ziemniaki parowane, lecz takie działania należą do kosztownych i czasochłonnych. W paszach ekologicznych jedynym dodatkiem jest kreda pastewna, której zadaniem jest uzupełnienie poziomu wapnia.

Chów ekologiczny – wady i zalety

Ekologiczne karmienie trzody chlewnej ma swoje mocne i słabe strony. Największe korzyści czerpie z niej konsument, który otrzymuje wysokiej jakości mięso wyprodukowane w zgodzie z naturą. Rolnicy zaś cieszą się trzodą, która odporna jest na choroby i znakomicie radzi sobie nawet w słabszych warunkach hodowlanych (dzięki czemu nie ma konieczności modernizacji chlewni).

Największą wadą chowu ekologicznego są wysokie koszty. Pasze produkowane w systemie ekologicznym są kosztowne, a cały chów wymaga dużych nakładów pracy. Czynniki te wpływają na finalną cenę transakcji, a niełatwo jest znaleźć odbiorcę, który zapewni odpowiednio wysoką kwotę za oferowane mięso.

Trzoda chlewna jako jedyne źródło dochodu

Wielu farmerów jest zdania, że ekologiczna produkcja trzody chlewnej pozwoli utrzymać rodzinę. Należy zapewnić tylko odpowiednią skalę produkcji oraz pewnego odbiorcę. Według doświadczonych rolników wystarczy już stado wielkości około 30 loch, by utrzymać się z pracy w gospodarstwie na poziomie zapewniającym stały i satysfakcjonujący dochód. Spełnienie wyżej wymienionych warunków w połączeniu z rozważnym karmieniem świń w większości przypadków oznaczają sukces.

Partnerem materiału jest Livelle.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz