Zawory pływakowe – w jakich branżach przemysłu mają zastosowanie?

Zawory pływakowe są istotnym elementem instalacyjnym. Na pierwszy rzut oka wydają się być urządzeniami skomplikowanymi. Jednak bardzo łatwo da się wytłumaczyć ich zastosowanie, funkcje czy zasady montażu. Dlaczego warto z nich korzystać i jaka jest ich funkcja?

Czym są zawory pływakowe?

Zawory pływakowe mają jedno zadanie – regulować poziom cieszy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych. Wykorzystuje się je również do napełniania zbiorników wody zasilającej. Mogą być używane w szerokim zakresie w instalacjach przemysłowych, ale również komercyjnych czy w pożarnictwie. Zawory pływakowe mogą być grzybkowe kołnierzowe proste i kątowe, nierdzewne, automatyczne zawory membranowe, których zadaniem jest ograniczenie natężenia przepływu. Większość zaworów pływakowych składa się z trzech głównych elementów: modułu przyłączeniowego z uszczelnieniem, ramienia i pływaka zapewniającego wyporność. Ustawieni pływaka może być regulowane. Dzięki temu można ustalać właściwy poziom napełnienia.

Są prostej budowy, a jednocześnie wykonane wytrzymałych materiałów, o sprawia, że są łatwe w użytkowaniu i konserwacji.

Jaką funkcję i zastosowanie mają zawory pływakowe?

Zawory pływakowe, które można zakupić w Tro-Instal armatura przemysłowa, wykorzystywane są do regulacji poziomu w zbiorniku w momencie jego napełniania lub opróżniania. Kiedy poziom wody w zbiorniku zostanie osiągnięty, wówczas zawór się zamyka. Jest zamknięty do momentu, gdy poziom cieszy opadnie poniżej założonego poziomu. Montaż zaworu pływakowego wymaga zachowania właściwej odległości między rurociągiem zasilającym a rurą ssawną pompy.

Zawory pływakowe są proste w budowie i użytkowaniu, dlatego można je spotkać w wielu branżach przemysłowych. Znajdują zastosowanie w zakładach przetwórstwa spożywczego czy liniach produkcyjnych napojów. Szerokie zastosowanie znajdują w zakładach produkujących kosmetyki czy innych przedsiębiorstwach chemicznych. Zawory pływakowe są zaprojektowane tak, by spełniały określone normy w danej branży, na przykład nie spieniały czynnika roboczego.

Aktualizacje newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby zapisać się do naszego newslettera

Dodaj komentarz