Zakład pogrzebowy – jakimi formalnościami zajmuje się w imieniu żałobników?

Śmierć bliskiej osoby jest z pewnością momentem bardzo trudnym. Emocje, które wtedy buzują w tych, którzy pozostali na tym świecie, zdecydowanie nie sprzyjają załatwianiu przyziemnych spraw, które niestety trzeba dopełnić zgodnie z obowiązującym prawem. Często zdarza się tak, że osoby związane ze zmarłym są w tak głębokiej żałobie, że nie są w stanie logicznie myśleć, a tym bardziej zająć się sprawami, które trzeba załatwić z perspektywy prawnej. W takich momentach na pomoc przychodzą zakłady pogrzebowe.

Czym może zająć się zakład pogrzebowy?

Każdy zakład pogrzebowy to przede wszystkim miejsce, którego pracownicy zajmują się organizacją uroczystości pogrzebowej. Biorą oni na siebie czynności związane z przygotowaniem ciała zmarłego, sporządzeniem trumny lub urny oraz organizacją i przeprowadzeniem całej ceremonii, łącznie z jej oprawą muzyczną, kwiatami i pięknymi wypowiedzianymi o zmarłym słowami. Nie są to jednak jedyne kwestie, w którym pomaga zakład pogrzebowy. Większość z nich wspiera bliskich zmarłego także w kwestiach formalności niezwiązanych bezpośrednio z pogrzebem.

W sytuacji utraty bliskiej osoby, mimo ogromnych emocji, trzeba pamiętać o tym, by zorganizować kartę zgonu – dokument poświadczający śmierć wystawiany przez lekarza, oraz aby zgłosić fakt zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. W tej ostatniej kwestii może również pomóc przedstawiciel zakładu pogrzebowego. Wystarczy przygotować wymagane przez Urząd dokumenty i pełnomocnictwo. Podobnie również jest w kwestii załatwienia formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych po pogrzebie, gdzie można otrzymać zwrot pieniędzy wydanych na jego organizację.

Elementy pogrzebu, które organizuje zakład pogrzebowy.

Zakład pogrzebowy może być odpowiedzialny za przygotowanie trumny i zmarłego do pogrzebu, ale także w zależności od woli bliskich, za pełną organizację ceremonii. Dla rodziny zmarłego szczególnie ważne jest, by ten dzień przeżyć z szacunkiem, wspominając dobre chwile spędzone z osobą, którą wszyscy stracili. Pracownicy zakładu powinni to przede wszystkim ułatwić, biorąc na siebie większość spraw formalnych. W każdym zakładzie można poprosić o zajęcie się takimi elementami jak udostępnienie sali na ceremonię pożegnalną, oprawa muzyczna, kwiaty, wieńce pogrzebowe – w Zgierzu i w innych miastach, gdzie można znaleźć firmy zajmujące się kompleksową organizacją ceremonii pogrzebowych katolickich i świeckich. Warto z nich skorzystać podczas przeżywania tych trudnych chwil.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz