Team building – specyfika, formy i źródła sukcesu

Jak zbudować zespół pracowniczy nie tylko doskonale komunikujący się ze sobą i kreatywny, ale również zdyscyplinowany? Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie coraz częściej natykamy się na team building – termin postrzegany często jako definicja budowania zespołu w nowoczesnym ujęciu. Pojęcie to kryje w sobie wszystkie procesy, dzięki którym zespół zaczyna sprawnie funkcjonować. Jest stosowane nie tylko w odniesieniu do zespołów, które są dopiero tworzone, ale i w przypadku tych, które funkcjonują ze sobą już przez długi czas i których praca pozostawia wiele do życzenia.

Team building i jego funkcje

Mówienie o tym, że najważniejszą funkcją team buildingu jest tworzenie zespołu, który działa efektywnie, jest uproszczeniem. Definicja efektywności nie zawsze jest więc taka sama. Warto więc zwrócić uwagę na to, że team building może stawiać sobie za cel usprawnianie zarządzania zespołem, integracje jego członków, a także poznawanie potencjału osób, które tworzą współpracującą ze sobą grupę. Szkolenia wchodzące w skład tego procesu wzmacniają też poziom zaufania między członkami grupy ucząc ich tego, że razem osiągną więcej niż działając przeciwko sobie.

Budowanie zespołu w sytuacjach kryzysowych jako wyzwanie

Trudno wskazywać na rozwiązania, jakie może zaproponować team building bez względu na okoliczności. Ich dopasowanie zawsze jest uzależnione od konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się zespół pracowniczy. Dziś promuje się budowanie go już od momentu jego utworzenia, tak aby członkowie grupy byli maksymalnie zaangażowani w realizację wspólnych celów. Trudno jednak nie dostrzec tego, że zagadnienia związane z integracją zespołów i poprawą efektywności ich pracy są poruszane przede wszystkim wtedy, gdy pojawiają się problemy.

Te najczęściej związane są z niewłaściwą komunikacją. Członkowie zespołu mają problem z uzyskaniem na czas potrzebnych im informacji. Co więcej, odnoszą wrażenie, że te najważniejsze mogą być pozyskiwane jedynie z wykorzystaniem półoficjalnych kanałów. Wraz z ograniczonym dostępem do informacji pojawia się też osłabienie integracji. Rodzi się przypuszczenie, że jedne osoby mogą więcej, a inne mniej, a rodząca się nieufność sprawia, że realizacja wspólnych celów przestaje być uważana za zadanie priorytetowe.

Team building w sytuacjach kryzysowych może przybierać szereg form. Te są uzależnione nie tylko od charakteru problemów, z jakimi zmaga się zespół. Wybór tych najskuteczniejszych zawsze ma indywidualny charakter. Decyzja jest więc podejmowana w oparciu do szczególne cechy zespołu, z uwzględnieniem celów, jakie stawia przed nim organizacja. Do najczęstszych rozwiązań, po jakie sięga team building zalicza się:

  • gry terenowe (usprawniające komunikację i uwidaczniające umiejętności poszczególnych członków zespołu),
  • szkolenia (wskazujące, jak radzić sobie z konkretnymi problemami),
  • eventy (podnoszące motywację).

Co wpływa na skuteczność team buildingu?

Niesłabnąca popularność, jaką cieszy się team building bywa niekiedy tłumaczona modą na taką formę pracy z zespołem. Postrzeganie go w ten sposób jest jednak krzywdzące. Tym, co wyróżnia team building na tle innych rozwiązań jest przede wszystkim oryginalność środków po jakie sięga zespół za jego sprawą. Budowa zespołu i eliminowanie sytuacji kryzysowych bazują na wspólnym doświadczeniu. Zespół nie tylko dowiaduje się, jak powinna wyglądać komunikacja między jego członkami oraz pomiędzy nim i zwierzchnikami, ale również otrzymuje konkretne wytyczne w tym zakresie. Praca z nim nie opiera się na sloganach i życzeniach, ale na konkretnych aktywnościach. Nic zatem dziwnego, że tak często przynosi długoterminowe, satysfakcjonujące rezultaty.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz