Rozwód – najważniejsze informacje

Rozwód, czyli prawne rozwiązanie małżeństwa przez sąd jest dla par najczęściej ostatecznością. Ta niezwykle trudna decyzja zostaje podjęta w sytuacjach, kiedy wspólne życie staje się dla małżonków niemożliwe z różnych powodów.

Przesłanki do przeprowadzenia rozwodu

To nie małżonkowie decydują o zakończeniu małżeństwa. Jedyną instytucją, która prawnie może orzec rozwód, jest państwo, a konkretnie sąd. Podstawą prawną orzeczenia rozwodu jest Artykuł 56 § 1 KRO, który mówi o sytuacji, w której nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód zostaje orzeczony przez sąd tylko w przypadku, kiedy trwale ustały pomiędzy małżonkami więzi: emocjonalna (uczuciowa), fizyczna, oraz gospodarcza. Sąd pochylając się indywidualnie i wnikliwie nad każdą sprawą, dokonuje oceny trwałości pożycia, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo przywrócenia więzi pomiędzy małżonkami. Pomimo zaistnienia wszystkich trzech przesłanek sąd czasem odstępuje od wydania orzeczenia rozwiązania małżeństwa. Powodami odstąpienia orzeczenia  rozwodu przez sąd może być:

  • dobro małoletnich dzieci, które mogłoby ucierpieć,
  • naruszenie zasad współżycia społecznego,
  • rozwodu życzy sobie  małżonek w pełni winny rozkładu pożycia (wyjątkiem jest zgoda drugiego z małżonków).

Rodzaje rozwodów

Sąd poza orzeczeniem o rozwiązaniu małżeństwa, zobowiązany jest również do wskazania czy i który z małżonków jest winny rozpadu pożycia. Na prośbę obojga małżonków sąd może jednak odstąpić od orzekania o winie. Rozwód bez orzekania o winie jest zdecydowanie szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem, jednak należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi, o których małżonkowie nie wiedzą, lub zapominają.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Orzeczenie o winie jednego z małżonków niesie z sobą poważne skutki w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Małżonek, wobec którego wina o rozpadzie pożycia nie została orzeczona, w sytuacji popadnięcia w niedostatek może wystąpić o ustalenie alimentów na swoją rzecz od byłego małżonka, który został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa w momencie zawarcia przez niego nowego związku małżeńskiego. Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga przedstawienia świadków, którzy pomogą w ustaleniu strony winnej rozpadu małżeństwa.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest mniej stresującą formą rozwiązania małżeństwa przez sąd. Nie są wymagane zeznania świadków, a często zdarza się, że rozwód orzekany jest już na pierwszej rozprawie. Należy pamiętać jednak o tym, że w sytuacji orzeczenia tej formy rozwodu, obowiązuje brak możliwości ubiegania się o alimenty od byłego małżonka.

Pozew o rozwód

Do złożenia wniosku o rozwód ma prawo każdy z małżonków, natomiast pozew o rozwód powinien zostać złożony we właściwej względem zamieszkania małżonków jednostce sądu okręgowego. Pozew, oprócz oczywistych informacji takich jak nazwiska, oraz adresy stron, powinien zawierać również oświadczenie o liczbie i wieku dzieci, oraz dane dotyczące zawodu, zarobków, oraz stosunków majątkowych małżonków. W pozwie o rozwód konieczne jest sprecyzowanie żądania powoda w kwestii winy jednego z małżonków, lub jej braku, oraz wyczerpujące uzasadnienie pozwu z wyszczególnieniem okoliczności świadczących o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Aktualizacje newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby zapisać się do naszego newslettera

Dodaj komentarz