Poświadczenia notarialne – o czym mowa w praktyce?

Wykonywanie poświadczeń to codzienność w pracy notariusza. W pewnym momencie życia prawdopodobnie każdemu z nas przyjdzie zwrócić się do notariusza z prośbą o poświadczenie podpisu. Zanim to nastąpi warto wiedzieć czym właściwie jest poświadczenie notarialne i kiedy może okazać się potrzebne. Odpowiedź znaleźć można poniżej.

Czym jest poświadczenie notarialne?

Wykonanie poświadczenia jest chyba najbardziej powszechnym w pracy notariusza zadaniem. Przed udaniem się do notariusza należy przygotować dokument, na którym w jego obecności złożymy podpis. Do dokumentu dołączyć należy tzw. klauzulę poświadczeniową. Powinna zawierać ona dokładną datę i miejsce sporządzenia dokumentów, dane osobowe osoby składającej podpis, a także podpis i pieczęć notariusza.

Zadaniem klauzuli poświadczeniowej jest potwierdzenie, że podpis jest autentyczny. Składany podpis powinien być własnoręczny, a zadaniem notariusza jest to potwierdzić. Klauzula poświadczeniowa powinna także zawierać wszystkie późniejsze zmiany i dopiski do dokumentu. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania poświadczenia notarialnego warto sprawdzić w wyszukiwarce hasło poświadczenia notarialne w Rybniku.

Kiedy należy wykonać poświadczenie notarialne?

Poświadczenie notarialne najczęściej wykonywane jest w sytuacji, kiedy udzielamy komuś pełnomocnictwa w czynnościach prawnych. Przykładowo może to być reprezentowanie nas w urzędach, sporządzanie umów zbycia, a także wszelkiego rodzaju dokumenty dotyczące spraw majątkowych i niemajątkowych. Niektóre kancelarie notarialne świadczą także usługi sprawdzenia dokumentu przed jego podpisaniem.

Do wykonania poświadczenia majątkowego potrzebny będzie zestaw dokumentów. Posiadać przy sobie należy dokument tożsamości oraz oczywiście dokument, pod którym składany będzie podpis. Przed wizytą należy skonsultować z notariuszem konieczność posiadania innego rodzaju dokumentów. Profesjonalne usługi notarialne świadczy kancelaria notarialna w Rybniku.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz