Nie masz wykształcenia średniego? Skorzystaj z oferty liceów dla dorosłych

Brak wykształcenia średniego i matury może być poważnym problemem w sferze zawodowej. Gdy chcesz zdecydować się na kontynuowanie nauki, sprawdź ofertę liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Nauka może odbywać się także zaocznie i nie kolidować z Twoimi dotychczasowymi obowiązkami!

Licea ogólnokształcące dla dorosłych – dlaczego warto?

Wykształcenie średnie jest obecnie uznawane za jedną z podstaw w ubieganiu się o dobrze płatną pracę w różnych zawodach. Brak wykształcenia na poziomie średnim może zamykać drogę rozwoju, lepszej płacy i szerszych perspektyw. Można jednak kontynuować edukację także jako osoba, która ukończyła 18. rok życia – w tym celu wystarczy zapisać się do liceum dla dorosłych.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to najlepszy wybór dla tych osób, które chciałyby uzyskać średnie wykształcenie, a także zdać egzamin maturalny. Na tej podstawie można następnie rozwijać się dalej, na przykład zapisać do szkoły policealnej lub na studia.

Zaoczne liceum dla dorosłych – wygoda nauki w weekendy

Aktualnie szkoły ogólnokształcące dla dorosłych są coraz popularniejsze, dlatego ich oferta stale się poszerza. Osobom, które chciałyby zapisać się do liceum dla dorosłych Kraków – https://faber.edu.pl/ daje dostęp do szeregu placówek prowadzących zajęcia w różnych trybach.

Nauka może odbywać się w trybie dziennym, dokładnie tak, jak w zwykłym liceum, jednak dostępne są także szkoły prowadzące zajęcia w formie zaocznej. Zaoczne liceum dla dorosłych pozwala na jednoczesną pracę i naukę, ponieważ lekcje prowadzone są wtedy w weekendy, najczęściej w soboty i niedziele co drugi weekend.

Kto może zapisać się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?

Aby rozpocząć naukę w liceum ogólnokształcącym przeznaczonym dla osób dorosłych, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych wymogów. Wśród nich znajduje się zebranie odpowiednich dokumentów, a następnie złożenie ich do sekretariatu szkoły.

Dokumenty potrzebne do zapisania się do liceum dla dorosłych:

  • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły, na przykład podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki – niektóre szkoły samodzielnie organizują badania na miejscu
  • podanie o przyjęcie do szkoły – można pobrać je online lub otrzymać bezpośrednio w szkole

Warto pamiętać o tym, że o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dokładne informacje dotyczące ofert liceów dla dorosłych można znaleźć na stronach internetowych placówek edukacyjnych. Wybrane z nich umożliwiają również złożenie dokumentów aplikacyjnych przez internet.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz