Nawilżanie powietrza — w jakich branżach jest potrzebne?

Optymalna wilgotność powietrza zapewnia właściwe warunki do pracy ludziom, ale także różnego typu urządzeniom. Z tego powodu w wielu branżach jest ona ściśle kontrolowana. W pewnych sektorach wykorzystuje się nawilżanie powietrza po to, aby różnego rodzaju zanieczyszczenia nie unosiły się w nim, a co za tym idzie, nie były wdychane przez pracowników. W jakich branżach potrzebne jest nawilżanie powietrza? Podpowiadamy. 

Nawilżanie powietrza — branża drzewna i meblarska

Nawilżanie powietrza potrzebne jest wielu różnych branżach, w których wskutek procesów odbywających się w halach produkcyjnych unoszą się różnego rodzaju pyły lub zanieczyszczenia. Wśród najpopularniejszych branż, które korzystają z nawilżaczy powietrza, wymienia się drzewną i meblarską.

Parametry te muszą być szczególnie kontrolowane, ponieważ z jednej strony zbyt wysoka wilgotność wpływa na nawiązanie klejów. Z drugiej strony zbyt niska powoduje unoszenie się pyłów powstających podczas obróbki drewna w powietrzu, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Dodatkowo niewłaściwy poziom wilgotności wpływa na sam materiał — jego jakość i trwałość.

Nawilżanie powietrza — branża poligraficzna, włókiennicza i inne

Utrzymanie stałej wilgotności powietrza jest bardzo istotne między innymi w branży farmaceutycznej, gdzie zachowanie właściwej jakości powietrza wpływa na własności leków. Odpowiednia wilgotność istotna jest również w przemyśle elektrycznym, ze względu na wiązanie ładunków elektrostatycznych. Z tego powodu monitorowana jest między innymi w serwerowniach. Musi być stale kontrolowana również w muzeach i archiwach ze względu na bezpieczeństwo konserwatorskie eksponatów.

Bardzo istotne jest właściwe nawilżenie powietrza w przypadku branży poligraficznej i włókienniczej. Warto pamiętać, że papier to materiał higroskopijny, dlatego zmiany jego wilgotności mogą powodować kurczenie się i marszczenie. Z tego powodu branża drukarska w dużej mierze jest uzależniona od poziomu wilgotności. Z tego powodu jego kontrola jest czynnikiem decydującym o powodzeniu i jakości druku.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz