Metody windykacji długów

Windykacja długów to proces, który może przyprawić o ból głowy niejednego przedsiębiorcę czy indywidualnego wierzyciela. Procedury dochodzenia należności są często skomplikowane i czasochłonne, co sprawia, że wielu zadłużonych unika ich płacenia. W Polsce istnieje jednak kilka metod windykacji długów, które mogą pomóc w odzyskaniu zaległych środków. W tym artykule omówimy trzy z nich.

Postępowanie polubowne

Pierwszym krokiem w windykacji długów jest zazwyczaj postępowanie polubowne, mające na celu rozwiązanie sporu między stronami bez konieczności angażowania sądów. Tego typu postępowanie opiera się na dobrowolnej współpracy obu stron i znajdowaniu rozwiązania satysfakcjonującego zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Zaletą postępowania polubownego jest przede wszystkim niższy koszt niż w przypadku procesu sądowego, a także szybsze osiągnięcie porozumienia. Wierzyciel może wówczas zdecydować się na umorzenie części długu lub rozłożenie płatności na raty, jeśli dłużnik wykaże chęć współpracy.

Postępowanie negocjacyjne

Jeśli postępowanie polubowne nie przynosi rezultatów, kolejnym etapem windykacji długów jest postępowanie negocjacyjne. Jest to bardziej formalne podejście niż postępowanie polubowne, choć nadal opiera się na dobrowolnej współpracy stron. W ramach postępowania negocjacyjnego wierzyciel może skierować sprawę do profesjonalnej firmy windykacyjnej, która będzie działać w jego imieniu. Taka firma dysponuje specjalistyczną wiedzą oraz narzędziami (np. monitoringiem dłużnika), które pozwalają efektywniej prowadzić negocjacje i zwiększają szansę na odzyskanie należności. Etap ten może obejmować różne działania, takie jak przypomnienie o zaległościach, wezwanie do zapłaty czy zawarcie ugody.

Postępowanie sądowe

Jeśli żadne z powyższych działań nie przynosi rezultatów, wierzyciel może zdecydować się na wszczęcie postępowania sądowego w zakresie prawa cywilnego. Jest to najbardziej restrykcyjna metoda windykacji długów, która angażuje organy sądowe w celu wyegzekwowania należności. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od wniesienia pozwu przeciwko dłużnikowi. W toku procesu sąd zbada okoliczności sprawy, wysłucha argumentacji stron oraz oceni dowody przedstawione przez wierzyciela. Jeśli sąd uzna roszczenia za uzasadnione, wyda wyrok nakazujący dłużnikowi spłatę długu.

W toku takiego postępowania warto podjąć współpracę z doświadczonym prawnikiem np. z Kancelarii Adwokackiej Elżbiety Olejnik w Łańcucie.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz