Metodologia Six Sigma

Wiele współczesnych firm znanych jest głównie z wysokiej jakości swoich produktów i towarzyszącemu zadowoleniu konsumentów. Są przedsiębiorstwa, które mają na koncie wysokie osiągnięcia, a wszystkie swoje procesy wewnętrzne podyktowane są głosem klienta, który stanowi dla firmy punkt wyjściowy. To efekt wdrożenia metodologii Six Sigma. Na czym polega i jakie są jej efekty w przedsiębiorstwie?

Sigma oznacza odchylenie

Sigma to jedna z liter greckiego alfabetu, która również oznacza odchylenie. Jest to w zasadzie kluczowe słowo, które pomoże zdefiniować metodologię Six Sigma. Filozofia jej działania zakłada możliwość zmierzenia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie i oszacowania odchylenia od wartości oczekiwanej. Każda z firm chciałaby funkcjonować w 100 procentach. Przy produkcji na ogromną skalę nawet 1% odchylenia może oznaczać wprowadzenie do obrotu kilkuset tysięcy wadliwych produktów. Dobrym porównaniem może być działanie służby lekarskiej, gdzie 1% wszystkich błędów będzie skutkować wypisaniem na przykład kilkuset tysięcy błędnych recept.

Zastosowanie metody

Twórcą Six Sigma jest syn założyciela Motoroli, który w 1985 roku opracował metodę maksymalnie zorientowaną na klienta. Jego celem było dokładne wyliczenie wskaźnika błędów, które mogą wystąpić na milion przypadków. Już wtedy założeniem Boba Galvinsa była likwidacja niepotrzebnych kosztów, które mają bezpośredni związek z występowaniem wadliwych produktów lub usług. Za opracowanie tej metody firma Motorola została nagrodzona Amerykańską Nagrodą Jakości imienia Malcolma Balridge”a.

Six Sigma ma dziś swoje zastosowanie w procesie zarządzania jakością. W celu ustalenia aktualnego poziomu jakości w danym przedsiębiorstwie niezbędne jest zgromadzenie jak największej ilości informacji oraz kluczowych do tego danych.

Cały proces podzielono na 5 faz, które następują kolejno: definiowanie, pomiar, analiza, udoskonalanie oraz kontrola. Każda z nich jest dokładnie opracowywana, a w trakcie działań wyszczególnia się błędy, które można wyeliminować, a także działania, które pomogą zapobiec ich występowaniu.

Dopuszczalny poziom Sigma

Zgodnie z założeniami metodologii Six Sigma, dopuszczalny poziom odchylenia w procesie zarządzania jakością to poziom sigma 2-3, co oznacza, że na milion możliwości może pojawić się od 67 do 308 tys. defektów. Współczesne przedsiębiorstwa działające w myśl filozofii Six Sigma są zdania, że zapotrzebowanie na wysoką jakość produktów ze strony konsumentów są ogromne. Oznacza to, że wszelkie działania przedsiębiorstwa muszą odbywać się na najwyższym poziomie sigma.

Proces Six Sigma jest niezwykle złożony i mocno rozciągnięty w czasie. Wdrożenie odpowiednich działań może zając nawet do kilku lat, a za poszczególne z nich odpowiedzialnych jest dziesiątki pracowników i zespołów. Rozległą wiedzę z pewnością pomogą usystematyzować tematyczne szkolenia, dzięki którym uda się usprawnić elementy przedsiębiorstwa, celując w jego ciągłe udoskonalanie.

Partnerem materiału jest TQMsoft – szkolenia Six Sigma.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz