Komornik sądowy pomoże w odzyskaniu długu

Coraz więcej wierzycieli ma trudności z odzyskaniem długów. Jedną z metod, z jakiej można wówczas skorzystać, jest oddanie sprawy do komornika. Kiedy jest to możliwe? Czy komornik skutecznie odzyska zadłużenie?

Kim jest komornik?

Komornicy to funkcjonariusze publiczni, których celem jest prowadzenie czynności w ramach postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Komornicy prowadzą swoje czynności osobiście lub też z pomocą asesora komorniczego.

Wśród głównych zadań komornika wymienia się poniższe:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach związanych z roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi
 • wykonywanie tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
 • wykonywanie europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • wykonywanie postanowień związanych z zabezpieczeniem spadku
 • wykonywanie spisów inwentarza
 • prowadzenie innych zadań wskazanych w ustawach

Warto wskazać, że komornicy działają w tak zwanych rewirach komorniczych. Oznacza to, że mogą oni prowadzić działanie w określonym obszarze w zależności od sądu, przy którym pracują. Wierzyciel może dokonać wyboru komornika spoza rewiru, lecz nie jest to możliwe między innymi w sprawach egzekucję z nieruchomości.

Gdy potrzebny jest komornik sądowy Gliwice to jedno z miast, w którym wierzyciele mogą skorzystać z kompleksowej pomocy w odzyskiwaniu długów.

Jak komornik może odzyskać dług?

Komornik odzyskuje zadłużenie dla wierzyciela, przejmując od wierzyciela należące do niego mienie. Tym komornik różni się od windykatora, który nie posiada takich uprawnień.

Wśród mienia, które może zająć komornik, znajdują się:

 • ruchomości, na przykład telewizor, samochód
 • nieruchomości
 • środki na rachunku bankowym
 • wynagrodzeni za pracę
 • wierzytelności
 • prawa majątkowe

Warto zaznaczyć, że komornik nie może zająć całego mienia należącego do osoby zadłużonej. Musi między innymi pozostawić jej przedmioty niezbędne do codziennego życia, wykonywania pracy, nauki. Komornik nie może też zajmować świadczeń z pomocy społecznej.

Jak skorzystać z pomocy komornika?

Aby skorzystać z pomocy komornika w odzyskaniu długu, w pierwszej kolejności konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Podstawą do czynności komorniczych może być uzyskanie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym czy też orzeczenia sądowego z klauzulą wykonalności.

Następnie, gdy istnieje podstawa do odzyskania zadłużenia, należy złożyć do kancelarii komorniczej wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. Następnie komornik podejmuje czynności mające na celu odzyskanie należności.

Ze względu na swoje uprawnienia komornik może zapewnić wysoką skuteczność w odzyskiwaniu należności od dłużników.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz