Jakie wyposażenie powinna posiadać każda stacja paliw?

Każdy z nas był kiedyś na stacji paliw. Nawet jeśli nie mamy samochodu czy potrzeby tankowania zaglądamy tam przy okazji wyjazdów służbowych czy prywatnych. Jako pasażerowie korzystamy ze sklepów, toalet, barów i kawiarni znajdujących się na stacjach benzynowych. Często traktujemy je jak sklepy całodobowe, na których można kupić dosłownie wszystko i to o każdej porze dnia i nocy. Nie zwracamy jednak uwagę na to czym stacja paliw różni się od zwykłego sklepu. Lista wymagań jest dość długa. 

Wyposażenie stacji paliw

Głównym zadaniem stacji paliw, jak sama nazwa wskazuje, jest dystrybucja paliw płynnych. Lista wymogów jest koniecznych do spełnienia, by taką stację założyć ma wiele podpunktów. Przede wszystkim konieczna jest budowa instalacji kanalizacyjnych, zabezpieczających przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu. Równie ważne są urządzenia do monitorowania i pomiaru stanu magazynowanych paliw. Na stacji nie może również zabraknąć systemu sygnalizacji wycieku paliw oraz zabezpieczeń przed ulatnianiem się oparów produktów naftowych do atmosfery. O dokładnych parametrach tych instalacji decyduje lokalizacja i wielkość planowanej stacji benzynowej. Im większa ilość sprzedawanego i magazynowanego paliwa tym bardziej restrykcyjne normy należy spełnić. Większe wymagania dotyczą również stacji zlokalizowanych w miastach w pobliżu dużych skupisk ludzkich i miejsc użyteczności publicznej.

Lokalizacja stacji benzynowej

Stacje paliw są niezbędne do funkcjonowania całego społeczeństwa. Dzięki ich dostępności może funkcjonować transport, logistyka, handel ale również pomoc medyczna czy turystyka. Niestety, ze względu na specyfikę sprzedawanego towaru czyli produktów naftowych, nie wszędzie można zlokalizować stację paliw. Decydująca jest tu tak zwana strefa zagrożenia wybuchem. Małe stacje o niewielkiej przepustowości muszą być zlokalizowane co najmniej 1 metr dalej od obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej niż wynosi ta strefa. Dotyczy to jednak tylko tych stacji, na których z założenia nie przebywa w jednym momencie więcej niż 50 osób. Taka stacja nie może znajdować się również do 20 m od granicy lasu, 5 m od niezabudowanej działki czy mniej niż 10 m od budynków o konstrukcji niepalnej. Same instalacje, rurociągi i magazyny paliwa również objęte są licznymi obostrzeniami. Wszystkie one mają zapewnić bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom jak i wszystkim użytkownikom stacji.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Do prawidłowego funkcjonowania stacji paliw niezbędne jest odpowiednie wyposażenie stacji paliw w sprzęt przeciwpożarowy. Na każdej stacji powinny znaleźć się 2 gaśnice przewoźne o masie 25 kg każda, 2 gaśnice przenośne proszkowe o masie 6 kg każda oraz minimum 3 koce gaśnicze. Jeśli na stacji znajduje się dystrybutor gazu płynnego to przy każdym z nich należy umieścić 2 gaśnice przenośne proszkowe o masie 6 kg każda oraz koc gaśniczy. Na terenie stacji paliw należy również umieścić odpowiednie oznakowanie. Dotyczy to zarówno znaków drogowych jak i informacyjno-ostrzegawczych. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie przed ewentualnym zagrożeniem i uniknięcie niebezpiecznych sytuacji.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz