Jakie wymagania musi spełniać podjazd dla niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, wymagają stosowania odpowiednich konstrukcji wspomagających ich codzienne funkcjonowanie. Wśród nich znajdują się także podjazdy, które pozwalają na łatwe pokonanie różnic w wysokości. Jak wykonać podjazd dla niepełnosprawnych?

Podjazd dla niepełnosprawnych – przeznaczenie

Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych podjazd, który określany jest także jako rampa czy pochylnia, jest rodzajem konstrukcji pochyłej o płaskim podłożu, po którym może poruszać się osoba niepełnosprawna korzystająca z wózka inwalidzkiego.

Ponadto podjazd dla niepełnosprawnych może być także używany przez inne osoby, które mają trudności z pokonywaniem wysokości, na przykład przez osoby prowadzące wózki dziecięce, seniorów korzystających z lasek, osób po urazach używających kuli.

Jak wygląda podjazd dla niepełnosprawnych?

Obecnie podjazd dla niepełnosprawnych najczęściej jest rodzajem konstrukcji, która wykonana jest z elementów metalowych. Do jej wybudowania używane są głównie karty antypoślizgowe z metalu, które dzięki swojej strukturze zapobiegają poślizgnięciom, a także pozwalają na łatwe odprowadzanie wody oraz zanieczyszczeń, jakie mogą na nich osiadać.

Dodatkowo podjazd dla niepełnosprawnych jest także wyposażony w barierki, za pomocą których korzystające z niego osoby mogą łatwiej się po nim poruszać.

Cała rampa umieszczona jest najczęściej na metalowej ramie, która jest stabilnie zamontowana na gruncie, aby dzięki temu zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Jakie wymagania musi spełniać podjazd dla niepełnosprawnych?

Dokładne informacje o tym, jak powinien wyglądać podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, zawiera Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z przepisami prawa podjazd musi spełniać poniższe wymagania:

  • powierzchnia wykonana z materiału antypoślizgowego

  • minimalna szerokość na poziomie 120 cm

  • maksymalna długość jednego biegu na poziomie 900 cm

  • spoczniki między biegami o długości na poziomie minimum 140 cm

  • minimalna długość spocznika umieszczonego między wejściem lub wyjściem a pochylnią na poziomie 150 cm

  • poręcze znajdujące się na dwóch wysokościach – 75 cm oraz 90 cm wraz z wydłużonymi na 30 cm końcami

Spełniający powyższe wymagania podjazd dla niepełnosprawnych można zamówić bezpośrednio w firmach specjalizujących się w realizacji konstrukcji likwidujących bariery dla osób z ograniczoną sprawnością.

Aktualizacje newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby zapisać się do naszego newslettera

Dodaj komentarz