Jaki sprzęt ratowniczy jest niezbędny w ratownictwie wodnym?

jaki sprzet do ratownictwa wodnego

Kiedy lato jest w pełni i temperatura zmusza do szukania ochłody, wszyscy tłumnie ruszamy na baseny lub naturalne zbiorniki wodne, aby choć na chwilę poczuć przyjemny chłód. Zwykle wtedy ktoś czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Jeśli obserwowałeś ratowników wodnych w akcji, byś może zwróciłeś uwagę, że zwykle są oni wyposażeniu w podobne akcesoria, które wspomagają ich działania. Sprawdź, jaki sprzęt ratowniczy jest niezbędny, aby ratownik mógł poradzić sobie, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Dlaczego sprzęt ratowniczy najczęściej jest koloru czerwonego

Ważnym elementem udanej akcji ratunkowej jest sprzęt ratowniczy. W skład wyposażenia ratownika wchodzą różne przedmioty, których zadaniem jest ułatwić i przyspieszyć wykonanie każdej akcji. Podstawę stanowi strój, który powinien być jak najbardziej rozróżnialny i z dala widoczny. Dlatego najczęściej ratownicy ubierają się na czerwono i zwykle noszą czerwone czapeczki. Czasem nawet kilka sekund może stanowić granicę między udaną i nieudaną akcją, dlatego szybkość znalezienia ratownika może być kluczem do sukcesu. 

Właściwy ubiór jest ważny, ale nie jest jedynym elementem wyposażenia ratownika podejmującego akcję. Część tego wyposażenia stanowią narzędzia, których celem jest wsparcie ratownika w szybkim dotarciu do osoby potrzebującej pomocy i dostarczenie jej do brzegu, gdzie można podjąć dalsze działania. Do tej części należą rzutki siatkowe i rękawowe oraz koła ratunkowe. Stosowane są, gdy osoba potrzebująca pomocy znajduje się na powierzchni i jest w stanie skorzystać z rzuconych jej środków ratunkowych. 

Sprzęt ratowniczy, od którego zależeć może życie

Pływalnie zamknięte, gdzie odległość od brzegu do osób pływających jest niewielka, wyposażone są w żerdzie ratownicze. Są to metalowe lub drewniane tyczki, które dzięki specjalnym końcówkom pomagają zaczepić i wyłowić osobę, która sama nie potrafi pływać lub wyjść z wody. 

Osobną grupę narzędzi stanowi osprzęt służący do reanimacji osób, które zdążyły się podtopić. Najczęściej w tej grupie znajduje się sprzęt do resuscytacji i apteczka, która umożliwia szybkie opatrzenie urazów i odniesionych ran.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz