Jak przeprowadzane są okresowe przeglądy budowlane?

Każda osoba, która jest właścicielem lub zarządcą budynku powinna pamiętać o tym, by zapoznać się z przepisami prawa budowlanego. W ten sposób można zabezpieczyć się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi. Jeden z obowiązków wynikających z prawa budowlanego to wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych. Jak są one przeprowadzane i kto się nimi zajmuje?

Kto przeprowadza okresowe przeglądy budowlane?

Oczywiście okresowe przeglądy budowlane są przeprowadzane przez wyspecjalizowane i co najważniejsze uprawnione do tego firmy, których przegląd będzie uznany za ważny wedle przepisów prawa budowlanego i w razie jakichkolwiek kontroli nie będziemy mieli potem problemów wynikających z zatrudnienia przedsiębiorstwa, które nie posiada kwalifikacji do wykonywania okresów przeglądów budowlanych.

Przykładem przedsiębiorstwa, które wykonuje dla swoich klientów usługę w postaci okresowych przeglądów budowlanych jest firma GP Inwestim, w której ofercie obecna jest także adaptacja poddaszy w Wieliczce, nadzór budowlany, nadzór inwestycyjny oraz doradztwo techniczne.

Jak wyglądają okresowe przeglądy budowlane?

Przede wszystkim muszą być one wykonywane w odpowiednich odstępach. Wszystko jest tak naprawdę regulowane przez prawo budowlane, które określa to, jak często powinny być wykonywane okresowe przeglądy budowlane i to czym powinien zajmować się każdy z nich. Cel okresowych przeglądów budowlanych to z kolei zapobieganie katastrofom budowlanym, do których mogłoby dojść, jeśli nikt nie dbałby o odpowiedni stan techniczny budowli.

W ramach okresowych przeglądów budowlanych nie można oczywiście zapominać o odpowiednim sporzązeniu protokołu. W nim powinny znaleźć się wszystkie usterki, których usunięcie jest konieczne natychmiastowo lub w bardzo krótkim terminie, a także te mniej priorytetowe, lecz także zagrażające bezpieczeństwu osób, które przebywają w danym budynku. Na podstawie tego protokołu następnie wykonuje się wymagane naprawy.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz