Jak działa faktoring?

na czy polega faktoring

Pozyskanie finansowania na realizację rozmaitych inwestycji czy spłatę zobowiązań wobec wierzycieli niejednokrotnie stanowi poważny problem zarówno dla małych jak i dużych firm. Często jest on spowodowany bardzo długim czasem oczekiwania na środki z wystawionych faktur. Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usługi faktoringu. Jak ona działa oraz jakie korzyści przynosi? Omawiamy to w niniejszym poradniku.

Faktoring – definicja pojęcia 

Faktoring to usługa finansowa, która polega na tym, że faktor, czyli firma faktoringowa, kupuje nieprzeterminowane faktury od faktoranta, czyli przedsiębiorcy. W zamian za to przedsiębiorca otrzymuje określoną sumę pieniędzy, zaś egzekwowaniem należności z reguły zajmuje się właśnie firma faktoringowa. 

Na skorzystanie z usługi faktoringu decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Duże zainteresowanie tą usługą wynika przede wszystkim z tego, iż niejednokrotnie wielu właścicieli firm, w odpowiedzi na oczekiwania kontrahentów, wystawia faktury z terminem spłaty wynoszącym nawet 90 dni. To z kolei rodzi poważne ryzyko związane z wpadnięciem w niewypłacalność. Stawiając na faktoring można otrzymać środki w bardzo krótkim czasie, co dla firmy o złej sytuacji ekonomicznej jest doskonałym rozwiązaniem.

Szczegółowe informacje na temat zasad działania faktoringu dostępne są na stronie https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Jakie są rodzaje faktoringu? 

Podstawowe rodzaje faktoringu to:

  • faktoring pełny,
  • faktoring niepełny,
  • faktoring mieszany.

Faktoring pełny wyróżnia się tym, iż jest usługą polegającą na przekazaniu pełnej odpowiedzialności za zakupioną należność przez faktora. W tym procesie faktorant sprzedaje fakturę, otrzymuje pieniądze i nie musi już martwić się o jej spłatę. Kontrahent faktoranta zostaje poinformowany o zmianie numeru konta, na który należy wpłacić pieniądze i od tej pory spłaca należność bezpośrednio faktorowi. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypłacalnością, faktor zajmuje się windykacją należności.

Z kolei faktoring niepełny, zwany również faktoringiem niewłaściwym lub z regresem, to usługa, która charakteryzuje się tym, iż przedsiębiorca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, by jego kontrahent spłacił zobowiązanie w terminie. Jeśli dłużnik nie uiści należności w określonym na fakturze terminie, faktorant jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej od firmy faktoringowej należności w ustalonym umownie czasie.

Faktoring mieszany to usługa, która łączy cechy faktoringu pełnego i niepełnego. Oznacza to, że faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahentów faktoranta do określonej kwoty, ustalonej wcześniej w umowie. Po przekroczeniu limitu odpowiedzialność przechodzi na faktoranta, który staje się odpowiedzialny za dalsze postępowanie z wierzycielami (czyli staje się faktycznie faktoringiem z regresem).

Jak wygląda rynek faktoringu w Polsce? 

Faktoring pojawił się w naszym kraju w 1994 roku. Od kilku lat sektor ten rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Widać to przede wszystkim po liczbie firm, które z niego korzystają. Choć dynamika wzrostu różniła się w ciągu ostatnich lat, nie widać tendencji spowolnienia, a wręcz przeciwnie – w 2021 roku zanotowano wyjątkowo duży wzrost, który przekroczył 5 000 podmiotów (w 2020 roku było 21 153 klientów faktoringowych, a w 2021 roku już 26 371).

W 2020 roku zanotowano niewielki spadek w łącznej wartości sfinansowanych faktur, który wyniósł około 6 milionów złotych w porównaniu do poprzedniego roku. Jednak w 2021 roku faktoring w Polsce pobił rekordy. Dzięki temu rodzajowi usługi udało się sfinansować faktury o łącznej wartości wynoszącej 399 822 milionów złotych.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz