Inspektor nadzoru terenów zieleni — co należy do jego obowiązków?

Wiele inwestycji budowlanych jest realizowanych blisko tak zwanych terenów zielonych. W takiej sytuacji niezbędna jest kontrola przebiegu poszczególnych prac, a także tego, czy są one prowadzone zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. To zadanie należy do obowiązków inspektora nadzoru terenów zieleni. Taka osoba jednak zajmuje się również innymi zagadnieniami. Czym dokładnie? Podpowiadamy.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru terenów zieleni?

Inspektor nadzoru terenów zieleni w Gdańsku i każdym innym mieście specjalizuje się głównie w obsłudze inwestycji, które związane są właśnie z terenami zielonymi. Do jego zadań należy przede wszystkim troska o prawidłowy przebieg poszczególnych prac, jakość i rodzaj zastosowanych w danym terenie materiałów, a także ich zgodność z obowiązującymi normami i przepisami zarówno prawa budowlanego jak i ochrony środowiska.

Pomoc tego specjalisty jest więc bardzo istotna w każdej fazie budowy. Powinien być on obecny zarówno w fazie przedprojektowej, podczas sporządzania dokumentacji inwestycji, jak i projektowej, aby ocenić gotowy projekt i zweryfikować jego poprawność pod kątem przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska czy ustawy o ochronie zabytków.

Inspektor nadzoru terenów zieleni a jego obowiązki podczas realizacji inwestycji

Projektowanie terenów zieleni w Gdańsku to tylko jeden z etapów, w którym uczestniczy inspektor terenów zieleni. W fazie realizacji do jego obowiązków należy wytyczanie miejsc obsadzeń, a także dbanie o jakość wymiany gruntu, materiału roślinnego, zasiewów oraz przebiegu prac wykończeniowych i porządkowych. Po wykonaniu inwestycji musi skontrolować stan zieleni i odtworzenia trawników.

Specjalista powinien kontrolować również teren podczas jego fazy eksploatacji, a więc sprawdzać stan zdrowotny roślin, czy zostało wykonane palikowanie drzew, wygrodzenia krzewów, a także jaki jest stan elementów małej architektury. Po tym etapie następuje faza zamknięcia, a więc doradczo-kontrolna.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz