Innowacyjne wykorzystanie scanningu 3D przy rekonstrukcji katedry Notre Dame

Katedra Notre Dame w Paryżu jest jedną z wizytówkowych budowli stolicy Francji. Niestety, w połowie kwietnia 2019 roku pożar strawił cały dach katedry, a ponadto pozbawił ją iglicy. Zniszczone zostały pochodzące jeszcze z XIII wieku rozety i witraże. Na szczęście uratowano obie wieży Notre Dame i samą strukturę budynku, jak i wiele dzieł sztuki i relikwie, jakie znajdowały się w jej wnętrzu. Obecnie powoli trwają prace nad odbudową katedry, w czym może pomóc nowoczesna technologia – scanning 3D.

Jak skanery 3D mogą pomóc w odbudowaniu katedry Notre Dame?

Technologia scanningu 3D wykorzystywana jest do poszerzania cyfrowych repozytoriów modeli najważniejszych zabytków na świecie. Już dziś scanning 3D stosowany jest do tworzenia tzw. wirtualnych muzeów. Można też dzięki ich działaniu przechowywać dzieła dziedzictwa narodowego w formie cyfrowej.

Istnieją także skany 3D katedry Notre Dame z Paryża, które mogą pomóc w renowacji i odbudowie strawionej pożarem w dużej części katedry. Jeśli rzeczywiście zapadnie decyzja o przywrócenie świątyni jej pierwotnego kształtu, specjaliści będą mogli to zrobić z zachowaniem wszelkich detali, dzięki skorzystaniu z zachowanych skanów 3D. Zostały one wykonane zaledwie kilka lat temu przez doktora Andrew Tallona.

W 2015 roku rozpoczął on projekt stworzenia pełnego, cyfrowego modelu Notre Dame, a żeby otrzymać wierną replikę tej średniowiecznej katedry, wykorzystał on nowoczesne skanery laserowe. Scanning 3D pozwolił mu na odwzorowanie wnętrza, samej katedry z zewnątrz, jak i jej otoczenia. Model 3D katedry obejmuje ponad miliard punktów danych i prawdopodobnie stanowi najlepszy wzorzec, który może być wykorzystany w planowanej odbudowie zabytku.

Jak powstał projekt 3D katedry?

Nieżyjący już historyk architektury Andrew Tallon wykorzystywał podczas swoich prac nad stworzeniem dokładnego skanu 3D katedry Notre Dame technologię skanowania laserowego. Skaner „przemiatał” przestrzeń, przy czym rejestrował czas, w jakim jego promieniowanie docierało do celu i powracało do skanera. W ten sposób, punkt po punkcie, w szybkim czasie odbywał się scanning 3D, choć w tym przypadku mieliśmy przecież do czynienia z kolosalnym obiektem do skanowania. Jeśli praca Andrew Tallona została wykonana prawidłowo, a istnieje wiele przesłanek potwierdzających tę tezę, to budynek Notre Dame został zeskanowany z dokładnością do pięciu milimetrów.

Skaner 3D wykonywał skany w ponad 50 miejscach we wnętrzu i na zewnątrz budynku. Tallon wykonywał sferyczne fotografie skanowanych miejsc, które pokazywały dwuwymiarowy obraz. Następnie zebrane przez skaner punkty podlegały mapowaniu, dodawano im odpowiednie informacje o kolorach, tworząc dzięki temu realistyczny model obiektu.

Trochę faktów na temat odbudowy Notre Dame

Z początkiem 2020 roku proboszcz katedry Notre Dame wypowiedział się, że istnieje nawet 50 proc. szansy na to, że katedry nie da się uratować. Trwają prace nad usunięciem rusztowania, jakie stopiło się podczas pożaru. Było ustawione z uwagi na renowację katedry.

Rzeczywista odbudowa Notre Dame, według zapewnień Jeana-Louisa Georgelina, czyli pełnomocnika francuskiego rządu ds. odbudowy tego zabytku, powinna rozpocząć się dopiero w 2021 roku. Na ten cel zostanie przeznaczony prawie miliard euro. Na razie sklepienia katedry są zabezpieczane. Odbudowa Notre Dame potrwa do 2024 roku, choć jest to optymistyczny scenariusz. Nie podjęto żadnych decyzji, przy pomocy jakich technologii i materiałów Notre Dame zostanie odbudowana.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz