Guz mózgu u dorosłych – objawy

Guz mózgu jest jednym z najtrudniejszych do wyleczenia nowotworów. Możliwość jego skutecznego wyleczenia, w dużej mierze uzależniona jest od rozmiaru i lokalizacji guza. Przede wszystkim jednak warto wiedzieć, jakie objawy wiążą się wystąpieniem tej choroby. Szybkie jej rozpoznanie pozwala na przeprowadzenie chirurgicznego usunięcia guza jeszcze w jego wczesnym stadium rozwoju, a więc kiedy ma on stosunkowo niewielkie rozmiary.

Guz mózgu u dorosłych – objawy

Jakie są charakterystyczne objawy wystąpienia nowotworu mózgu? Przede wszystkim osoba, która cierpi na tego rodzaju nowotwór, będzie zmagała się ze znacznie podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Będzie się to wiązało przede wszystkim z silnymi bólami głowy, wymiotami, a także regularnymi nudnościami. Oczywiście guz który rozwija się w tkance mózgowej, będzie również wywierał wpływ na nasz układ neurologiczny. Dlatego też osoby cierpiące na nowotwór mózgu, zmagają się również ze znacznym spadkiem sprawności umysłowej. U takich osób mogą również pojawić się problemy z pamięcią, a także częste napady o charakterze padaczkowym. Niemniej jednak warto wiedzieć, że różne objawy mogą wskazywać nie tylko na samo pojawienie się nowotworu, ale również na konkretną lokalizację guza w tkance mózgowej.

Diagnostyka guza mózgu

Jakie badania diagnostyczne należy przeprowadzić u osoby, co do której występuje podejrzenie zachorowania na nowotwór mózgu? Przede wszystkim podstawowym badaniem jest oczywiście wywiad lekarski. W dalszej kolejności warto przeprowadzić badania określające poziom ciśnienia tętniczego. Jeśli te pierwsze badania będą potwierdzały możliwość wystąpienia nowotworu mózgu, należy podjąć zaawansowane badania neurologiczne. W celu stwierdzenia występowania podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, konieczne będzie przeprowadzenie badania dna oka. W diagnostyce raka mózgu stosuje się przede wszystkim rezonans magnetyczny głowy, tomografię komputerową głowy, a także pozytonową emisyjną tomografię.

Leczenia raka mózgu

W jaki sposób można przeprowadzić leczenie nowotworu mózgu? Przede wszystkim onkolodzy będą próbowali podjąć się chirurgicznego usunięcia guza z tkanki mózgowej. Oczywiście taka resekcja guza powinna również brać pod uwagę pozostawienie znacznego marginesu tkanki zdrowej. Innym sposobem leczenia guza mózgu jest również radioterapia. Onkolodzy często stosują również chemioterapię. Niemniej jednak duża szkodliwość tej metody leczenia sprawia, że jest nie można jej stosować w maksymalnym zakresie. Może jednak być ona przydatna, choćby do zmniejszenia rozmiarów guza, przed jego resekcją.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz