Na czym polegają studia na kierunku Coach?

W ofercie Wyższej Szkoły Europejskiej znajduje się kierunek coach studia podyplomowe. Dokładnie pełna nazwa kierunku zawiera w sobie możliwość studiowania dwóch specjalności, a mianowicie Coach i trener. Absolwenci tego kierunku będą mogli jednocześnie wykonywać dwie role zawodowe. Na czym dokładnie polegają te studia oraz czym właściwie zajmuje się coach?

Coach studia podyplomowe – opis kierunku

Warto zacząć od tego, że coach studia podyplomowe są podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to część coachingowa. Została ona oparta na przedmiotach, które mają za zadanie rozwinąć Kluczowe Kompetencje Coacha, które zostały określone przez ICF czyli International Coach Federation. Częśc ta jest wykładana przez doświadczonych i stale praktykujących coachów. Druga część natomiast to trenerska, która skupia się na rozwoju kompetencji trenerskich, które są powiązane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ewaluacją szkoleń. Zagadnienia te są opracowywane przez praktykujących zawodowo trenerów. Najczęściej wykorzystywanymi metodami nauczania jest studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, praca z kamerą, zadania indywidualne oraz zespołowe, demonstracje oraz gry szkoleniowe. Na zajęciach uczniowie mają okazję korzystać z specjalistycznych gier szkoleniowych firm Mindlab oraz Pracowni Gier Szkoleniowych.

To, co cechuje głównie ten kierunek to nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania tych zawodów. Są one zorientowane na nabywanie praktycznych kompetencji coachingowych poprzez prowadzenie sesji coachingowych oraz umiejętności trenerskich, które są weryfikowane w ramach projektu 8-mio godzinnego szkolenia. Podczas studiów studenci mają możliwość pracować z klientami wewnętrznymi zewnętrznymi. Uczą się prowadzenia sesji coachingowych, po których uzyskują informacje zwrotne od superwizora, które są niezbędne w procesie nabywania tej umiejętności. Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych, a dodatkowo mają miejsce zajęcia praktyczne i przygotowywanie projektu szkoleniowego. Plan studiów obejmuje 5 głównych działów takich jak Warsztat pracy Trenera, Warsztat pracy Coacha, Zasady pracy z grupą, Trening i Coaching w organizacji oraz Trener i Coach na rynku pracy. Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021 trwa od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku.

Studia dla coacha

Czym zajmuje się Coach?

Praca Coacha polega na wyszukaniu i uwolnieniu potencjału jaki drzemie w osobie, z którą przyszło mu pracować. Posiada umiejętności aktywnego słuchania dzięki czemu jest w stanie odnaleźć odpowiednie rozwiązania dla konkretnej osoby. Po poznaniu człowieka coach jest w stanie określić jego cel i pomóc mu w dojściu do jego realizacji. Praca coacha nie polega tylko na motywowaniu, ale i na zaproponowaniu konkretnych narzędzi, które będą niezbędne dla całego procesu. Zadaniem każdego coacha jest wyzwolenie ukrytego potencjału jaki drzemie w jego kliencie. Może pracować z klientem indywidualnym, ale i całą grupą, a pomoc, którą udziela dotyczy nie tylko życia zawodowego, ale i czasem prywatnego.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz