Na czym polega pomoc frankowiczom?

kredyt we frankach

W ostatnich latach kwestia kredytów we frankach szwajcarskich, popularnych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, stała się przedmiotem szerokiej debaty publicznej i batalii sądowych. W związku z rosnącymi problemami frankowiczów, posiadaczy takich kredytów, polskie władze opracowują różne rozwiązania mające na celu złagodzenie ich sytuacji. W tym artykule przyjrzymy się temu, na czym polega pomoc frankowiczom i jakie są jej główne założenia.

Projekt ustawy o pomocy frankowiczom

Jednym z kluczowych elementów mających na celu wsparcie posiadaczy kredytów we frankach jest projekt ustawy o pomocy frankowiczom. Został on przygotowany przez Ministerstwo Finansów, a jego głównym celem jest umożliwienie przewalutowania kredytów na złote oraz uregulowanie wysokości spreadu walutowego. W praktyce oznacza to, że banki będą musiały zastosować niższe marże niż te, które obowiązywały w momencie zawierania umowy oraz obniżyć koszty przewalutowania kredytów. Projekt ustawy zakłada także możliwość uzyskania odszkodowania od banku w przypadku niewłaściwego obliczenia spreadu.

Rozstrzygnięcia sądowe dotyczące kredytów we frankach

Innym ważnym aspektem dotyczącym pomocy frankowiczom w Gdańsku są sprawy sądowe prowadzone zarówno w Polsce, jak i na forum międzynarodowym. W ostatnich latach coraz więcej posiadaczy kredytów we frankach zdecydowało się na drogę sądową, domagając się unieważnienia umowy lub przewalutowania kredytu na złote. Wiele spraw rozstrzygniętych zostało na korzyść frankowiczów, co wpłynęło na wzrost świadomości prawnej wśród posiadaczy kredytów oraz skłoniło banki do poszukiwania rozwiązań polubownych. Ważnym wydarzeniem było też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które otworzyło drogę do unieważnienia umów zawierających abuzywne postanowienia dotyczące spreadu walutowego.

Rola rządu i organów nadzoru finansowego

Wspomniane już wcześniej Ministerstwo Finansów oraz organy nadzoru finansowego, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), odgrywają kluczową rolę w procesie wsparcia frankowiczów. Oprócz przygotowania projektu ustawy o pomocy frankowiczom, te instytucje podejmują również inne działania mające na celu złagodzenie sytuacji posiadaczy kredytów we frankach. 

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz