Licytacja komornicza- co warto wiedzieć?

Jednym z zadań w pracy komornika jest przeprowadzanie licytacji komorniczej. Celem tego typu wydarzenia jest wyegzekwowanie długów od osoby, która jest nie wypłacalna. Zanim dojdzie do publicznej licytacji musi zostać spełnione kilka warunków. Co się dzieje podczas aukcji komorniczej? W jaki sposób komornik zajmuje mieszkania i domy? Gdzie szukać licytacji komorniczych? Sprawdź poniżej.

Co to właściwie jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza nieruchomości lub ruchomości dłużnika jest to publiczna licytacja własności, należących do osoby prawnej, organizowana przez komornika w celu odzyskania przez wierzycieli swoich należności. Wydarzenie jest organizowane w biurze komornika lub miejscu zamieszkania dłużnika. O dacie i miejscu informacje są zamieszczane w specjalnie wydawanym obwieszczeniu przez komornika, do wiadomości publicznej. Tym samym w licytacji komorniczej każdy może wziąć udział.

Przedmiotami, które są wystawiane na licytacje komornicze są elementami majątku dłużnika. Do ruchomości należą na przykład: dzieła sztuki, biżuteria, sprzęty elektroniczne. Natomiast do nieruchomości zaliczamy: domy, mieszkania, grunty. Ponad to komornik może egzekwować prawo do zwierząt, wynagrodzenia za pracę i innych rachunków bankowych.

Zanim jednak dojdzie do licytacji komorniczej, zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wszczęcie tego typu postępowania ma miejsce z urzędu lub gdy wpłynie wniosek od wierzyciela albo innej instytucji. Egzekucja jest wszczynana po odpowiednim wyroku sądu i może zostać przeprowadzona przez komornika lub bezpośrednio przez sąd rejonowy. Podczas wykonywania decyzji sądu przez komornika może wspierać policja.

Gdzie szukać licytacji komorniczej?

Dłużnik jest kilkakrotnie wzywany do zapłaty długów. Po bezskutecznych wezwaniach, wierzyciel składa wniosek o dokonanie wyceny przez komornika nieruchomości. Następnie sąd orzeka o terminie i miejscu licytacji komorniczej mieszkania. Informacja jest zamieszczane w budynku sądu, urzędzie miasta, urzędzie gminy, gazecie oraz na stronie internetowej komornika, który zajmuje się licytacją komorniczą nieruchomości.

Po ukazaniu się ogłoszenia dotyczącego wystawienia aukcji komorniczej, osoby które są zainteresowane, mogą w trakcie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia, oglądać nieruchomości. Warto w tym wypadku, wcześniej umówić się z komornikiem na konkretny termin.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej mieszkania?

Aby być czynnym uczestnikiem licytacji komorniczej należy wpłacić wcześniej wadium. Stanowi ono dziesięć procent szacowanej ceny przedmiotu aukcji i jest zabezpieczeniem dla komornika w razie niedotrzymania umowy. Wadium należy wpłacić na konto kancelarii komornika najpóźniej dzień przed licytacją. Osobom, które przegrały licytacje kwota wadium jest zwracana na konto.

W licytacji komorniczej może wziąć udział każdy z wyjątkiem:

  • Dłużnika,

  • Komornika i jego rodziny,

  • Urzędnicy, którzy są obecni w charakterze służbowym na aukcji,

  • Osoby, które nie dopełniły warunków umowy na wcześniejszych licytacjach.

Skarga na komornika

Domy wystawione na licytacje przez komornika, a my nie możemy nic z tym zrobić? To nie prawda! Często dochodzi do występowania nadużyć ze strony komornika w stosunku do dłużnika, podczas wszczynania egzekucji. Nikt nie powinien się na to godzić. W tym celu trzeba być świadomym swoich możliwości a mianowicie tego, że możemy złożyć skargę na komornika. Jednak należy się spieszyć, ponieważ można to zrobić wyłącznie w ciągu tygodnia od momentu otrzymania zawiadomienia o egzekucji.

Zatem jeżeli mamy podejrzenia co do tego, że komornik chce dokonać licytacji komorniczej mieszkania, którego nie powinien wystawiać na aukcje, przekracza swoje uprawnienia lub narusza nasze prawa, od razu to zgłośmy. Skarga powinna zawierać nasze podstawowe dane i dokładny opis sprawy a także jeżeli chcemy odroczyć licytacje, załączony odpowiedni wniosek.

Czy jest wycena nieruchomości? Sprawdź na https://bnonline.pl/wycena-nieruchomosci/

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz