Assessment Center – Czym jest?

Assessment Center (AC) to metoda selekcji kandydatów, która staje się coraz bardziej popularna w świecie rekrutacji. Jej głównym celem jest ocena, jak kandydaci radzą sobie w symulowanych warunkach zawodowych. AC zakłada udział kandydatów w serii ćwiczeń i zadań, które odzwierciedlają sytuacje i zdarzenia, jakie mogą pojawić się na danym stanowisku pracy. Wielu pracodawców uważa AC za jedno z najbardziej obiektywnych narzędzi oceny, ponieważ pozwala na ocenę kandydatów w praktycznych sytuacjach, a nie tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej czy testów.

Ćwiczenia w AC

Ćwiczenia zespołowe/grupowe

W ramach AC, kandydaci mogą zostać poproszeni o udział w ćwiczeniach zespołowych lub grupowych. Polegają one na rozwiązywaniu określonego problemu firmowego przez grupę kandydatów. W trakcie tych ćwiczeń oceniane są kompetencje takie jak współpraca, komunikacja, podejmowanie decyzji czy umiejętność pracy w zespole. Ćwiczenia te są często prowadzone pod okiem obserwatora, który ocenia postępowanie kandydatów. Ważne jest, aby podczas tych ćwiczeń aktywnie uczestniczyć w dyskusji, ale jednocześnie słuchać innych i szanować ich opinie.

Ćwiczenia w parach

Innym rodzajem ćwiczeń są te przeprowadzane w parach. Kandydat może zostać poproszony o przeprowadzenie rozmowy z aktorem, symulującą trudne sytuacje zawodowe. W trakcie tych ćwiczeń oceniane są kompetencje takie jak komunikacja, umiejętności przywódcze czy rozwiązywanie problemów. Dzięki temu kandydat ma okazję pokazać, jak radzi sobie w sytuacjach stresowych i jak reaguje na nieprzewidziane okoliczności.

Ćwiczenia indywidualne

Kandydaci mogą również zostać poproszeni o samodzielną pracę nad określonym zadaniem. W trakcie tych ćwiczeń oceniana jest wiedza, pomysłowość oraz innowacyjność kandydata. Mogą to być zadania analityczne, kreatywne czy też związane z planowaniem. Ważne jest, aby podczas wykonywania tych zadań skupić się na celu i dokładnie analizować dostarczone materiały.

Jak się przygotować?

Zrozumienie metody

Aby skutecznie przygotować się do sesji AC, ważne jest zrozumienie, na czym polega ta metoda i jakie są jej cele. Warto zapoznać się z różnymi rodzajami ćwiczeń i zastanowić się, jakie kompetencje będą oceniane. Zrozumienie metody pozwoli na lepsze przygotowanie się do sesji i zwiększy szanse na pomyślne przejście przez cały proces.

Przygotowanie do ćwiczeń

Przed udziałem w AC warto przygotować się do różnych rodzajów ćwiczeń. Można to zrobić, analizując przypadki biznesowe, ćwicząc umiejętności komunikacyjne czy też pracując nad umiejętnościami przywódczymi. Warto również zastanowić się nad tym, jakie są nasze mocne strony i w jakich sytuacjach czujemy się najlepiej.

Samoocena

Ważnym elementem przygotowania jest samoocena. Warto zastanowić się nad własnymi mocnymi i słabymi stronami, a także nad tym, jakie kompetencje chcielibyśmy rozwijać. Samoocena pozwoli na lepsze zrozumienie swojego profilu kompetencyjnego i przygotowanie się do ćwiczeń, które będą częścią AC.

Praktyka

Nie można zapomnieć o praktyce. Jeśli mamy możliwość, warto wziąć udział w symulowanych sesjach AC lub poprosić znajomych o pomoc w przygotowaniu się do ćwiczeń. Dzięki temu nabierzemy pewności siebie i będziemy lepiej przygotowani do prawdziwej sesji.

Podsumowanie

Assessment Center to skuteczna metoda oceny kandydatów, która pozwala na dokładne sprawdzenie ich kompetencji w praktycznych sytuacjach. Aby skutecznie przygotować się do sesji AC, warto zrozumieć, na czym polega ta metoda, przygotować się do różnych rodzajów ćwiczeń, przeprowadzić dokładną samoocenę i nie zapomnieć o praktyce. Dzięki temu zwiększymy swoje szanse na pomyślne przejście przez cały proces selekcji.

Poznaj gry i ćwiczenia assassmentowe na https://experiencecorner.com/pl/c/Gry-i-cwiczenia-assessmentowe-ACDC/64

 

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz