KOD, HejtStop, Fundacja Batorego. Żydowski kapitał chce zniszczyć Polskę?

W naszym kraju na przestrzeni lat powstaje mnóstwo organizacji opowiadających się za lub przeciw różnym zjawiskom społecznym. Ostatnio swoje pięć minut miał “HejtStop”, czyli organizacja rzekomo walcząca z nienawiścią na tle rasowym i wyznaniowym. Jak się szybko okazało, inicjatywa ta, podobnie jak Fundacja Batorego, z której HejtStop otrzymuje fundusze, jest finansowana przez George’a Sorosa, amerykańskiego finansisty żydowskiego pochodzenia, który zawsze chętnie wspierał lewicowe działania mające na celu walkę z polskimi patriotami. Coraz głośniej mówi się, że podobne korzenie może mieć Komitet Obrony Demokracji. Nie jest tajemnicą, że dzięki reformie Leszka…

Read More