Zmieniamy ustrój! Prezydent przedstawił pytania do Referendum

To wiadomość z ostatniej chwili! Prezydent RP Andrzej Duda przedstawił właśnie pytania, na które obywatele odpowiedzą w referendum konstytucyjnym. Nadchodzi rewolucyjna zmiana ustroju naszego państwa.

O konieczności zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia w tej sprawie referendum prezydent Andrzej Duda mówił już przed wyborami. Po wygranej regularnie o tym wspominał. 

W ostatnim czasie w wielu środowiskach pojawiały się głosy, że temat odszedł nieco w niepamięć. Nic bardziej mylnego! W Kancelarii Prezydenta w pocie czoła pracowano nad pytaniami referendalnymi i analizowano wszelkie warianty. 

I oto są. Na stronie Kancelarii Prezydenta przedstawiono propozycję aż 15 pytań referendalnych. Polacy odpowiadając na nie, mają okazję wyrzucić do kosza obecną konstytucję pisaną przez postkomunistów (w tym Aleksandra Kwaśniewskiego), która jest jawnie antyobywatelska. 

Środowiskom prawicy szczególnie nie podoba się, że obecnie wyniki referendum „nie są wiążące”. Czyli władza nie ma obowiązku zastosować zmian, za którymi opowiadają się obywatele. Niezależnie od tego, ilu Polaków zagłosuje np. za legalizacją broni palnej, to dla Sejmu „wyniki mają charakter wyłącznie opiniotwórczy”. 

Pytania – referendum konstytucyjne

To wszystko ma się zmienić. Polacy chcą nowej konstytucji, tak jak nowej konstytucji chce prezydent Andrzej Duda i rząd Zjednoczonej Prawicy. Szczególnie środowiskom patriotycznym spodoba się pytanie nr 8, gdzie pada propozycja, by wprowadzić zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym

Propozycje pytań przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju:

1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem

a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

TAK – NIE

b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?

TAK – NIE

2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?

6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?

7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Chwileczkę...