Orban w Warszawie. Złożył WIELKĄ obietnice Polakom

Viktor Orban

Viktor Orban jest jednym z niewielu zagranicznych polityków, którzy są darzeni szacunkiem przez Polaków. Dla szefa węgierskiego rządu przyjaźń z Polską również jest bardzo ważna, o czym z pewnością świadczy fakt, że pierwszą wizytą zagraniczną po reelekcji, w którą wybrał się polityk jest właśnie nasz kraj.

Podczas rozmowy z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim, premier węgierskiego rządu złożył Polakom wielką obietnicę. Panowie rozmawiali między innymi na temat bezpieczeństwa Europy w odniesieniu do zalewu naszego kontynentu nielegalnymi imigrantami, z którymi państwa zachodnie nie są już w stanie sobie poradzić. Rozmawiano także o współpracy gospodarczej obu państw oraz kwestiach związanych z negocjacjami dotyczącymi uchwalenie budżetu Unii Europejskiej na następne lata.

Węgrzy ramię w ramię z Polską

Okazało się, że obaj panowie mówili niemalże jednym głosem, a stanowiska Polski i Węgier we wszystkich poruszonych sprawach są tożsame.

Szykuje się zatem wspaniały sojusz. Są to bardzo dobre wiadomości. Biorąc bowiem pod uwagę, że za tym samym co Polska opowiadają się również Czechy oraz Słowacja i wszystkie te państwa uważają nas za lidera regionu jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia, przed Polską otwierają się wielkie, wspaniałe możliwości.

Viktor Orban obiecał Polakom, że Węgry nie przepuszczą przez swoje granice nielegalnych imigrantów, są przeciwko przymusowym relokacjom uchodźców, których domaga się Unia Europejska i będą stać na straży ładu i porządku Europy. Politykę UE w tym zakresie premier Węgier nazwał nie rozwiązywaniem problemu, a przenoszeniem go do Europy.

Viktor Orban obiecuje

– Chciałbym też wyjaśnić: my też mamy swoje serca, nie mamy kamienia zamiast serca. My jesteśmy chrześcijańskim narodem, my wiemy, jakie są zobowiązania, co to znaczy pomoc. My wyznajemy zasadę, że pomoc trzeba zanieść tam, a nie kłopoty przynieść tu. Bo nie możemy pomóc nikomu, jeśli sami zniszczymy w międzyczasie swój kraj – powiedział Viktor Orban.

– W trakcie naszych rozmów zgodziliśmy się – to mogę stwierdzić, że obaj chcemy silnej Europy. Chcemy brać udział w reformach i dyskusjach umacniających Europę, obaj chcemy spokojnego rozwoju Europy. Polacy i Węgrzy chcą silnej Europy, jesteśmy przekonani, że to służy naszym interesom – obiecał Polakom szef węgierskiego rządu.

– Suwerenność narodowa to jest po prostu zasadnicza sprawa – kto może zadecydować o tym, że ktoś może przebywać na terenie danego państwa. Tyle mogę powiedzieć, żeby też determinację węgierską pokazać. Nasi rodzice, dziadkowie by się w grobach obracali, gdybyśmy się dołożyli do tego, że ktoś inny – nie Węgrzy – zadecydował, kto jest na naszym terenie – dodał polityk.

Jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej, Viktor Orban wyraźnie dał do zrozumienia co sądzi o pieniądzach, które państwom takim jak Polska czy Węgry przyznaje UE. Szef węgierskiego rządu dobitnie pokazał, że nie daje sobie mydlić oczu, bowiem umie liczyć.

Stanowisko odnośnie budżetu UE na przyszłe lata

–  Kiedy mówimy o budżecie chcielibyśmy, żeby to był budżet zorientowany na przyszłość i chciałbym tu podkreślić (…), że w rzeczywistości starzy członkowie UE, w sumie wszyscy razem zarabiają na nas; oni nie dają nam w prezencie tych pieniędzy (…). Ogromna cześć tych pieniędzy, które nam przyznają, wraca do tych państw – wyjaśnił Viktor Orban.

W podobnym tonie w tym zakresie wypowiadał się Matusz Morawiecki, który stwierdził, że Polska ma takie samo stanowisko w tej sprawie.

– Nasze stanowiska są bardzo bliskie i można powiedzieć, że coraz bliższe, ponieważ coraz więcej wiemy też, jak propozycje budżetu w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2020-2027 miałyby wyglądać. Zarówno jeśli chodzi o kompensowanie ubytków w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii, jak również tzw. wpłaty własne, jak również cele, zwłaszcza polityka spójności, wspólna polityka rolna – tutaj mamy absolutnie jednakowe stanowisko i potwierdziliśmy sobie dzisiaj bardzo jednoznacznie z panem premierem (Węgier) właśnie to wspólne stanowisko – argumentował premier Polski

Źródło: Rmf24.pl

Chwileczkę...