Jest zawiadomienie do Prokuratury w sprawie Ryszarda Petru

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ryszarda Petru, Posła na Sejm RP i byłego Przewodniczącego Nowoczesnej.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 i § 3 Kk, tj. znieważenia funkcjonariusza publicznego, jak i konstytucyjnego organu RP, jakim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Chodzi o wpis opublikowany przez Ryszarda Petru, na jednym z portali społecznościowych o obraźliwej treści: „Po 6 miesiącach, kiedy nie ma wyjaśnień i konsekwencji czas na Ministra Błaszczaka. To z jego winy policja torturowała i zabiła niewinnego człowieka – Igora Stachowiaka”.

Jak podaje MSWiA, do znieważenia Ministra Mariusza Błaszczaka – funkcjonariusza publicznego, doszło podczas pełnienia przez niego funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w związku z wykonywaniem, w ramach pełnienia wyżej wymienionej funkcji, nadzoru nad Policją.

Opublikowanie przywołanego wyżej wpisu znieważa również piastowany przez Mariusza Błaszczaka urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo wyjaśnia, że nieprawdziwe wpisy prezentowane przez Ryszarda Petru mają także niewątpliwie negatywny wpływ na ocenę pracy i wizerunek policji oraz narażają ją na utratę zaufania ze strony obywateli.

Dodatkowo Mariusz Błaszczak zwrócił się o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zniesławienia, tj. o czyn określony w art. 212 § 2 Kk.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza również wytoczyć przeciwko Ryszardowi Petru powództwo o ochronę dóbr osobistych, w ramach którego domagać się będzie usunięcia wyżej wymienionego wpisu z portalu społecznościowego oraz zamieszczenia stosownych przeprosin, a także zapłaty kwoty 50 tys. zł na wskazany cel społeczny, tj. Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

źródło: MSWiA

Chwileczkę...