Polski historyk IPN zatrzymany w Moskwie

Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 24 listopada Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zatrzymała w Moskwie dr. hab. Henryka Głębockiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, prowadzącego badania naukowe w archiwach rosyjskich.

Zatrzymanemu odczytano decyzję FSB z 21 listopada br. o konieczności opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od daty jej otrzymania, pod groźbą przymusowej deportacji.

Decyzja FSB, bez wskazania merytorycznego powodu wydalenia oraz możliwości odwołania, oznacza jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rosji.

Henryk Głębocki przebywał w Rosji od 14 listopada br., kontynuując – prowadzone od 1993 r. – badania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w wieku XIX-XX, czemu poświecił dotąd szereg swych prac naukowych.

Wygłosił również, na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sankt-Petersburgu, dwa wykłady otwarte, poświęcone losom Polaków oraz rocznicy „operacji polskiej” NKWD w ramach Wielkiego Terroru w ZSRS 1937–1938. Odbyły się one w siedzibie petersburskiego Memoriału, a następnie w Instytucie Polskim w Petersburgu w dniach 22 i 23 listopada br.

Decyzja Federalnej Służby Bezpieczeństwa oznacza zablokowanie możliwości dostępu do archiwów w Rosji, niezbędnych dla kontynuowania badań prowadzonych przez dr. hab. H. Głębockiego od niemal ćwierć wieku, poświęconych historii stosunków polsko-rosyjskich.

źródło: IPN

JAK TO SKOMENTUJESZ?
loading...