Polacy są za życiem! Ponad 70% chce ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci

0

Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 71,6 % Polaków opowiada się za ochroną życia od momentu poczęcia. Sondaż został przeprowadzony na zlecenie Ordo Iuris w dniach od 30 marca do 6 kwietnia.

Respondenci odpowiadali na pytanie:

„Czy popiera Pan/Pani pełną ochronę życia ludzkiego od poczęcia?”.

Twierdzącą odpowiedź podało 71,6% badanych, a 40,7% z nich odpowiedziało, że zdecydowanie popiera ochronę życia.

Trzeba zaznaczyć, że w porównaniu z podobnym padaniem wykonanym w kwietniu ubiegłego roku liczba popierających ochronę życia wzrosła (z 66% w kwietniu 2016 roku do 71,6% w kwietniu roku bieżącego).

Jest to kolejne badanie opinii, które pokazuje, że trend poparcia dla ochrony życia od poczęcia nie spada jak twierdzą środowiska lewicowe i feministyczne, ale utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Wbrew tezom głoszonym przez wielu przeciwników pełnej ochrony życia dzieci przed urodzeniem, poparcie dla tego postulatu na przestrzeni ostatniego roku utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie

tak skomentowała sondaż dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris.

W marcu Ordo Iuris zaprezentowało wyniki sondażu IPSOS, z którego również wynikało, że pełną ochronę życia popiera większość ankietowanych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie badanych liczącej 1075 osób, które ukończyły 18 rok życia.

Chwileczkę...